Gastroskopi

Ett gastroskop är en böjlig slang med kamera. Via gastroskopet, på en TV-monitor, kan doktorn titta på slemhinnan i matstrupen, magsäcken och övre delen av tolvfingertarmen och även ta vävnadsprover för mikroskopisk undersökning.

Hela undersökningen brukar ta ca 5 minuter.
Före undersökningen får du ta bedövningsspray i svalget.
För att skydda tänderna och för att man inte ska bita i det mycket känsliga instrumentet får man en speciell ring att ha mellan tänderna.

Gastroskopet förs in genom munnen ner i svalget och in i matstrupen. Man kan andas som vanligt hela tiden. Under undersökningen blåses luft genom gastroskopet ner i magsäcken. Undersökningen kan upplevas något obehaglig men ger inga besvär efteråt.

Då du får bedövning före undersökningen bör du inte äta eller dricka förrän efter 1 timme.

Inför undersökningen måste man förbereda sig då matsäcken måste vara tom. Därför får man inte äta, dricka eller ta medicin de närmaste 6 timmarna före undersökningen. Ett undantag är om ni använder medicin för hjärtat, lungor, högt blodtryck, sockersjuka eller epilepsi. Dessa mediciner ska tas som vanligt, dock inte de närmaste 2 timmarna före undersökningen.