Koloskopi

Koloskopi innebär att man med en tunn böjlig slang via ändtarmen undersöker tjocktarmens insida. Man kan då med blotta ögat upptäcka även små förändringar som oftast inte kan ses vid en röntgenundersökning.

Om man hittar förändringar kan man vid behov ta vävnadsprover för mikroskopisk undersökning och ta bort mindre polyper (utväxter på slemhinnan). Undersökningen brukar ta mellan 30 minuter upp till en timme.

Om man upplever obehag eller smärta under undersökningen får man lugnande och smärtstillande läkemedel. Dessa läkemedel påverkar reaktionsförmågan, därför får man inte framföra fordon eller använda motorredskap 24 timmar efter undersökningen!

För att undersökningen skall bli framgångsrik (och inte behöva göras om!) är det viktigt att tarmen är helt ren. För att tömma tjocktarmen skall du laxera enligt särskild instruktion.

Totala tiden för besöket kan vara upp till 1,5 timma. Efteråt kan du äta och dricka som vanligt.

Om du vill läsa mer om hur undersökningen går till eller om du vill se en instruktionsvideo, klicka på följande bild så hänvisas du vidare in på vårdguidens hemsida: