Smärtmottagning

På vår smärtmottagning finns Rolf Nordemar, docent vid Karolinska Institutet och specialist i smärtlindring, medicinsk rehabilitering och reumatologi.

Smärtmottagningen arbetar med framförallt långvariga smärtor från leder och muskler, som exempelvis ryggsmärtor eller fibromyalgi. Vi har lång erfarenhet av akupunktur, smärtblockader och ledinjektioner. Vi arrangerar även smärtkurs för patienter med fibromyalgi.

Vi betonar vikten av helhetssyn där såväl biologiska som psykiska, sociala och existentiella faktorer tas med i den sammanlagda bedömningen av såväl orsak som behandling.

Vi arbetar i nära samråd med sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och andra specialistläkare.